Lưu Ý:
Ẩn Hiện Menu: Phím SHIFT
Giữ nút Space (cách): Combo skill
Giữ nút X: Lashit
Giữ nút V: Fam
Giữ nút C: Cấu Máu

* Chức Năng:
- Menu Tiếng việt dễ sử dụng

- Combo full tướng
- Tự động fam lính, lasthit lính
- Tự động né tránh skill
- Tự động đoán hướng di chuyển của địch
- Hiện tầm đánh, tầm trụ, tầm skil của địch
- Hiện thời gian hồi skill, phép bổ trợ của địch
- Hiện địch đang B về
- Hiện nấm teemo đã đặt khi lộ vị trí, không cần phải quan sát
- Hiện vật tàng hình như nấm, mắt, hộp hề khi có tầm nhìn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

menu-moi.png