Lưu Ý: Hãy xem video hướng dẫn bên cạnh để cài đặt và sử dụng hack, nếu chơi an toàn chỉ mở esp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

hỗ trợ từ android 10 đến android 13 (root, nonroot)

B1: gỡ game trong máy nếu có

B2: cài đặt file apk

B3: chép obb [chép com.vng.pubgmobile vào Bộ nhớ thiết bị -> android -> obb -> com.vng.pubgmobile]

chi tiết xem video hướng dẫn bên trên.

+ mộT vài chức năng của bản hack:

+ESP : tên địch, khung xương, chỉ tia đến địch, tổng số địch xung quanh

+đạn đuổi , aimbot,...

+không giật

+antiban

Lưu ý trước khi chơi:

+ nên sử dụng 1 tk phụ chơi test trước khi sử dụng tài khoản chính, tránh đáng tiếc sảy ra.

cách chơi an toàn:

+ chỉ sử dụng esp (hiện vật phẩm, items).

+ nếu bắn đạn đuổi, aimbot chỉnh khóa vùng nhỏ, hạn chế giết người

+ KDA: 4-7 ( DƯỚI 5. để chơi an toàn lâu dài )

+ các chức năng phần memory: không giật, thu tâm (nguy hiểm) : không nên sử dụng