Lưu ý: ACC FB DỄ BỊ CHẾT, SỬ DỤNG ĐỂ TEST HACK HOẶC CHƠI PHÁ 1-2 NGÀY

ACC rác, không nên thêm và thay đổi thông tin hoặc làm acc chính

Mua nick FB được: ID tài khoản | mật khẩu | mã 2fa (xác thực 2 yếu tố)

a1.png

- Truy cập Web https://2fa.vn/ ae dán đoạn mã cuối (mã 2fa) vào dòng Sercet Key, click Lấy CODE rồi copy 6 số dán vào fb để xác thực

a4.png

Hoàn tiền nếu mua phải nick bị xác minh danh tính (không hỗ trợ khi bị xác minh do đổi thông tin)