Khi mua các bạn sẽ nhận được: ID tài khoản | mật khẩu | mã 2fa (xác thực 2 yếu tố)

a1.png

- Truy cập Web lấy mã xác thực 2 yếu tố http://2fa.live/ các bạn dán đoạn mã cuối cùng (mã 2fa) vào dòng 2FA Sercet, click Submit sẽ có 1 đoạn code kèm 1 mã | 6 số (các bạn coppy 6 số cuối dán vào fb để xác thực)

a2.png

ACC rác có thể quét, CP, phù hợp với ae sử dụng hack, không nên thêm thông tin, thay đổi thông tin hoặc làm acc chính