Lưu ý: ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN RÁC RANK VÀNG ( TÀI KHOẢN FB CLONE RẤT DỄ BỊ XÁC MINH)

ACC rác, không nên thêm và thay đổi thông tin hoặc làm acc chính | NẾU MUỐN LÀM ACC CHÍNH TẠO 1 GMAIL SAU ĐÓ LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN TRÊN

BẢO HÀNH : đăng nhập tài khoản lần đầu, ngay sau khi mua bạn hãy đăng nhập vào game kiểm tra tài khoản, thêm gmail(hoặc gamecenter) vào liên kết còn lại

KHÔNG BẢO HÀNH KHI : THAY ĐỔI THÔNG TIN, TÀI KHOẢN BỊ KHÓA( SAU KHI MUA QUÁ 10P)

Khi Mua nick FB rank vàng bạn nhận được: ID tài khoản | mật khẩu | mã 2fa (xác thực 2 yếu tố)

a1.png

- Truy cập Web https://2fa.vn/ ae dán đoạn mã cuối (mã 2fa) vào dòng Sercet Key, click Lấy CODE rồi copy 6 số dán vào fb để xác thực

a4.png